BS CKII Nguyễn Hữu Thành Hãn

Bs Ckii Nguyễn Hữu Thành Hãn

Giới thiệu

  • BS CKII Nguyễn Hữu Thành Hãn
  • Chức vụ: Bác sĩ hợp tác
  • Chuyên khoa: TIM MẠCH

Thời gian khám:

  • Thứ Bảy hoặc Chủ nhật
  • Hàng ngày từ 17h – 19h

Bằng cấp chuyên môn

  • Bằng Bác sĩ chuyên khoa II chuyên ngành Nội khoa – Đại học Y Dược, Đại học Huế
  • Chứng chỉ hành nghề Bác sĩ chuyên khoa Nội Tim mạch

Kinh nghiệm làm việc:

  • Phó trưởng khoa Tim bẩm sinh và cấu trúc – Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng