TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

“Sự đổi mới các phương diện chất lượng y tế từ quản lý bệnh nhân đến tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng nhằm mang lại dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu tốt nhất cho tất cả tầng lớp bệnh nhân sẽ là mục tiêu và sứ mệnh mà phòng khám Pasteur theo đuổi.”

SLOGAN:

“Khởi đầu một điểm tựa, trọn vẹn một niềm tin”

GIÁ TRỊ CỦA PASTEUR:

– Là sự kết hợp giữa tiêu chuẩn dịch vụ, phục vụ cao và chất lượng khám nhằm mang lại giá trị tốt nhất cho bệnh nhân.

– Là sự cân bằng giữa chất lượng trình độ chuyên môn được trui rèn từ các bệnh viện lớn của Việt Nam, Pháp và nền tảng giá trị đạo đức nghề nghệp.

– Tôn trọng, cống hiến và tận tâm chăm sóc bệnh nhân là nguyên tắc tiên quyết cho mọi thành viên Pasteur hướng tới và tuân thủ.

– Là nơi quản lý và sao sát từng lượt khám chữa bệnh của khách hàng thân chủ thông qua hệ thống bác sĩ gia đình. Từ đó, có thể đưa ra những chẩn đoán bệnh và điều chuyển chuyên khoa tốt nhất cho việc điều trị của bệnh nhân.

– Là sự lắng nghe, chia sẻ và đồng hành giữa Bác sĩ, Nhân viên Y tế và Bệnh nhân.

– Kinh doanh tử tế, giữ vững cái tâm của người làm nghề Y: ” Chân thành với bệnh nhân, tử tế với đồng nghiệp”