Đặt lịch khám

Đặt lịch khám bệnh cho cá nhân hoặc người thân

Địa chỉ:

Lô 19 - Nguyễn Tường Phổ - Hòa Minh - Liên Chiểu - Đà Nẵng.

Xem bản đồ
Email:

phongkhampasteur@gmail.com

Gửi email
Điện thoại:

023 63 81 18 68