LOẠN SẢN CỔ TỬ CUNG CÓ THỂ TIẾN TRIỂN THÀNH UNG THƯ KHÔNG?

Loạn sản cổ tử cung là gì? Loạn sản cổ tử cung thường được viết tắt là CIN (Cervical Intraepithelial Neoplasia) là quá trình tế ...

Administrator 17-03-2021 | 149 views Xem thêm