3 ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ SUY TUYẾN THƯỢNG THẬN NGUYÊN PHÁT

1. Bệnh suy tuyến thượng thận nguyên phát là gì? Tuyến thượng thận là tuyến nội tuyến gồm hai tuyến nhỏ nằm trên thận có ...

Administrator 21-10-2021 | 167 views Xem thêm