BÁC SĨ

NGUYỄN HỮU HÒA

Chức vụ: 

Bs Hoa Bac si co van

Bằng cấp chuyên môn

ĐỘI NGŨ BÁC SĨ

bs Trung 1

Ths.Bs NGUYỄN THÀNH TRUNG

Chức vụ: Bác sĩ điều trị

bs trang 1 1

Ths.Bs ĐỒNG THỊ HỒNG TRANG

Chức vụ: Bác sĩ điều trị

bs Huyen

Bs. PHAN NGỌC HUYỀN

Chức vụ: Bác sĩ điều trị

bs Thuy

Bs. LÊ THANH THÙY

Chức vụ: Bác sĩ điều trị

Bs Tinhs

Bs. NGUYỄN TRUNG TÍNH

Chức vụ: Bác sĩ điều trị

Bs Hoa Bac si co van

Bs CKII. NGUYỄN HỮU HÒA

Chức vụ: Bác sĩ cố vấn

bs Nhan

Bs. TRẦN TRỌNG NHÂN

Chức vụ: Bác sĩ điều trị

Phản hồi của khách hàng

ĐẶT LỊCH HẸN

Vui lòng đặt lịch khám với chúng tôi trước để được phục vụ tốt hơn