DichVu DichVuTuVanDieuTri scaled

Liên kết hợp tác điều trị

Liên kết hợp tác điều trị

Không chỉ thăm khám và điều trị ban đầu tại Phòng khám Pasteur, trong trường hợp người bệnh cần phải điều trị chuyên sâu như phẫu thuật, thủ thuật kỹ thuật cao hoặc sinh thường/mổ lấy thai… Pasteur sẽ hỗ trợ liên kết điều trị với các đơn vị y tế nhằm chăm sóc toàn diện nhất cho người bệnh.

  • Đối với Sản-phụ khoa & Nhi khoa: Pasteur hiện đang liên kết cùng với Bệnh viện Hoàn Mỹ, Bệnh viện Tâm Trí, Bệnh viện Vinmec
  • Đối với Ngoại khoa và các chuyên khoa khác: Pasteur hiện đang liên kết với Bệnh viện Hoàn Mỹ, Bệnh viện Tâm Trí
  • Đối với Tim mạch & Ung thư: Pasteur hiện liên kết với Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Đặc biệt, phòng khám Đa khoa Pasteur có liên kết chuyên môn cùng Bệnh Viện Thanh Khê Đà Nẵng, dự kiến phát triển khu dịch vụ y tế cao cấp tại bệnh viện Thanh Khê nhằm phục vụ bệnh nhân tốt hơn.

Không chỉ thăm khám và điều trị ban đầu tại Phòng khám Pasteur, trong trường hợp người bệnh cần phải điều trị chuyên sâu như phẫu thuật, thủ thuật kỹ thuật cao hoặc sinh thường/mổ lấy thai… Pasteur sẽ hỗ trợ liên kết điều trị với các đơn vị y tế nhằm chăm sóc toàn diện nhất cho người bệnh.

  • Đối với Sản-phụ khoa & Nhi khoa: Pasteur hiện đang liên kết cùng với Bệnh viện Hoàn Mỹ, Bệnh viện Tâm Trí, Bệnh viện Vinmec
  • Đối với Ngoại khoa và các chuyên khoa khác: Pasteur hiện đang liên kết với Bệnh viện Hoàn Mỹ, Bệnh viện Tâm Trí
  • Đối với Tim mạch & Ung thư: Pasteur hiện liên kết với Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Đặc biệt, phòng khám Đa khoa Pasteur có liên kết chuyên môn cùng Bệnh Viện Thanh Khê Đà Nẵng, dự kiến phát triển khu dịch vụ y tế cao cấp tại bệnh viện Thanh Khê nhằm phục vụ bệnh nhân tốt hơn.

ĐẶT LỊCH HẸN

Vui lòng đặt lịch khám với chúng tôi trước để được phục vụ tốt hơn