- Phòng khám Pasteur liên kết hợp tác điều trị tại các bệnh viện lớn tại Đà Nẵng

- Sản Phụ Khoa: Liên kết hợp tác với bệnh viện Hoàn Mỹ, Phụ Nữ, Tâm Trí và Vinmec

- Ngoại khoa và các chuyên khoa lẻ: Liên kết hợp tác với các bệnh viện Tâm Trí, Hoàn Mỹ

Đặc biệt, phòng khám Đa khoa Pasteur có liên kết chuyên môn cùng Bệnh Viện Thanh Khê Đà Nẵng, dự kiến phát triển khu dịch vụ y tế cao cấp tại bệnh viện Thanh Khê nhằm phục vụ bệnh nhân tốt hơn.