MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN GÂY HIẾM MUỘN

  1.Lạc nội mạc tử cung Hiếm muộn là do lạc nội tử cung tình trạng này ảnh hưởng đến khoang chậu của phụ nữ, nơi mà các ...

Administrator 08-04-2021 | 329 views Xem thêm