BS CKI Đào Đình Thái

Bs Cki Đào Đình Thái

Giới thiệu

 • BS CKI Đào Đình Thái
 • Chức vụ: Bác sĩ hợp tác
 • Chuyên khoa: UNG THƯ

Thời gian khám:

 • Thứ Bảy
 • Hàng ngày từ 17h30-20h30

Bằng cấp chuyên môn

 • Bác sĩ Đạ khoa – Đại học Y Dược Huế
 • Bác sĩ chuyên khoa Ung thư – Đại học Y Dược TPHCM

Kinh nghiệm làm việc:

 • Bệnh viện Trung ương Huế
 • Bệnh viện Đa khoa Bưu điện
 • Bệnh viện Gia đình Đà Nẵng
 • Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng